Skip to content

We inventariseren de wensen van de opdrachtgever en stellen aan de hand daarvan een programma van eisen op. De bestaande situatie wordt opgenomen, ingemeten en beoordeeld op zijn bouwkundige toestand. Vervolgens wordt a.d.h.v. de uitgewerkte bestaande situatie het voorlopig ontwerp opgezet en wordt daaraan gekoppeld een eerste kostenraming opgesteld. Tenslotte doen we onderzoek naar de benodigde vergunningen.

Depositphotos_16501773_original

Back To Top