Skip to content

Zodra de bouw is gestart onderhouden wij gedurende het gehele bouwtraject de contacten met de partijen. Wij initiëren periodieke bouw-, en werkvergaderingen en de gemaakte afspraken worden naar betrokkenen schriftelijk vastgelegd. Wij zijn geregeld op de locatie om de bouwcontrole te doen en de voortgang vast te stellen. Tevens vindt controle plaats van de termijnfakturen die na fiattering door ons aan de opdrachtgever ter betaling worden aangeboden. Meer-, of minderwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever.

Back To Top