Skip to content

De 5 fasen in het proces

In het bouwproces is onze dienstverlening erop gericht uw visie te bewaken, uw belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat het werk op tijd, volgens gemaakte afspraken en binnen het gestelde budget wordt gerealiseerd. Wij leggen ons toe op het aansturen, coördineren, bijstaan, begeleiden en controleren van alle vakmensen en disciplines die bij het bouwproject betrokken zijn.

Dit doe ik niet alleen. Voor iedere opdracht verzamel ik indien nodig experts om me heen. Met deze betrouwbare partners brengen we het bouwproces tot een hoog niveau met als doel een kwalitatief eindproduct af te leveren.

Om grip te krijgen en te houden op het proces onderscheiden we 5 fasen die elk hun eigen werkzaamheden kennen.


Het logo is een afspiegeling van het proces binnen onze organisatie.

Elk plan begint met inventariseren, overleggen, voorstellen doen om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp.

Na de stippellijn komen we in het stadium waarin de plannen concreet gaan worden. We maken de technische vertaalslag, verzorgen de prijsvorming en de aanbesteding.

Met de start van de bouw naderen we het eindproduct, de blauwe punt die ook voor Fennis Bouwmanagement staat  die gedurende het gehele proces het aanspreekpunt blijft voor alle aan het project verbonden partijen.

De ‘schwung’ staat voor de flexibiliteit van onze organisatie.

Back To Top