Skip to content

Samen leveren wij het bouwproject op waarbij eventuele opleverpunten worden opgenomen. Er wordt een ‘proces-verbaal van oplevering’ opgesteld waaraan wij ons verplichten om binnen de gestelde termijn de eventuele opleverpunten af te werken waarna de eindoplevering zal plaatsvinden. Wij controleren de eindafrekeningen en stellen de nacalculatie op met daarin verwerkt de daadwerkelijke kosten en het meer-, en minderwerk.  Tenslotte documenteren wij het bouwdossier en dragen dat over aan de opdrachtgever.

Back To Top